Maverick Advocaten in De Jurist over publicatie van boetes door ACM

Martijn van de Hel is door De Jurist geïnterviewd over de vraag wanneer de ACM boetes zou moeten publiceren. Op grond van artikel 12v en 12u van de Instellingswet is de ACM verplicht een boetebesluit openbaar te maken, tenzij dit in strijd is of zou kunnen zijn met het doel van haar toezicht. De openbaring mag niet eerder is plaatsvinden dan tien dagen nadat de belanghebbende op de hoogte gesteld. Een uiterste datum staat nergens vermeld.

Martijn van de Hel vraag zich dan ook af: “Waarom kan de ACM niet gewoon wachten tot er einduitspraak is in de bodemprocedure?”. Boetes worden namelijk regelmatig achteraf door de rechter vernietigd, zoals ook door het CBb in 2017 bij de boetes voor de huizenhandelaren. Van de Hel benadrukt hierbij dat openbaring terwijl de bodemprocedure nog loopt reputatieschade voor de belanghebbende kan opleveren:

De schade die deze handelaren lijden is met name veroorzaakt door de publicaties. Vooral bij de consumentenautoriteit zijn de effecten van publicaties als deze groot. Het heeft de interesse van krantenlezers en bij kartels zie je dat klanten zich bundelen om gezamenlijk schade te claimen. Terwijl boetes later soms onderuitgaan en met regelmaat worden verlaagd, en dat geeft dan toch een ander beeld aan het publiek. De overheid is machtig en moet daarom extra voorzichtig zijn”.

Dit gebeurde onlangs ook bij een andere cliënt. De onderneming probeerde, terwijl de bodemprocedure nog liep, publicatie van de boete door ACM te voorkomen, maar de voorzieningenrechter wees het verzoek af. Volgens Van de Hel was de naam van zijn cliënte daarmee al besmeurd.

Op de vraag of het reëel is dat de ACM dan in sommige gevallen jaren moet wachten op een definitieve uitspraak, antwoord Van de Hel: “Een tussenoplossing zou nog zijn om in elk geval te wachten tot de rechtbank in eerste instantie heeft beslist”.

In het artikel komen ook Tom Ottenvanger, Leidse hoogleraar mededingingsrecht, en een van de gedupeerde huizenhandelaren aan het woord.

Lees hier het volledige artikel in De Jurist.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853