Maverick Advocaten doceert opnieuw AVDR actualiteiten mededingingsrecht

Martijn van de Hel heeft voor de Academie voor de rechtspraktijk op 23 september 2020 een online cursus gegeven over actualiteiten in het mededingingsrecht. Aan bod kwamen onder andere:

 • Kartelverbod (artikel 101 VWEU / artikel 6 Mw)
  - Civielrechtelijke uitspraken (zoals de uitspraak van de Rb. Amsterdam inzake verticale prijsbinding van reisagenten en de uitspraak van het Hof Amsterdam m.b.t. vrijstelling van selectieve distributie voor luxeproducten)
  -
  Bestuursrechtelijke uitspraken (zoals de uitspraak van het CBb inzake vruchtensappen- en concentraten)
  - Concept Leidraad Duurzaamheidsafspraken van de ACM

 • Misbruik machtspositie (zoals de Commissiebeschikking inzake misbruik machtspositie van Google Android en de misbruikonderzoeken jegens Apple van de ACM en de EC)

 • Concentratiecontrole (zoals het concentratieverbod van de Commissie voor Siemens/Alstom en de vernietiging van het vergunningsbesluit m.b.t. PostNL/Sandd)

Het webinar kan hier (Deel I) en hier (Deel II) (tegen vergoeding) worden bekeken.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853