Maverick Advocaten doceert bij Stichting Opleiding Advocaten

Martijn van de Hel heeft op 11 oktober 2017 de cursus Mededingingsrecht verzorgd bij de Stichting Opleiding Advocaten Amsterdam. In deze cursus werden onder andere de volgende onderwerpen behandeld:

• de laatste ontwikkelingen op het gebied van e-commerce en mededingingsrecht bij distributierelaties;
• het wetsvoorstel over duurzaamheidsafspraken en de buitenwerkinstelling van het kartelverbod;
• het boetebesluit van ACM over verboden informatie-uitwisseling bij due diligence;
• de boetebesluiten van ACM en de Europese Commissie wegens misbruik machtspositie door NS en Google;
• de recente rechtspraak over aansprakelijkheid van investeerders voor kartelboetes;
• de nieuwe Europese regels voor het verhalen van schade door kartels.

Klik hier voor de presentatie.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853