Maverick Advocaten doceert bij de Nederlandse Orde van Advocaten

Martijn van de Hel heeft op 7 maart en 29 maart 2018 de cursus Mededingingsrecht verzorgd bij de Stichting Opleiding Advocaten Amsterdam en Den Haag.

Tijdens de cursus kwamen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

  • De boetebesluiten van de ACM over afstemming van prijstoeslagen tussen importeurs van batterijen.
  • Het arrest van het hof Arnhem-Leeuwarden over een nietig non-concurrentiebeding bij een overname wegens strijd met het kartelverbod.
  • De uitspraak van het Hof van Justitie in Coty over de toelaatbaarheid van een verbod voor distributeurs om producten via platforms (zoals Amazon) te verkopen.
  • De toezegging van KLM/Schiphol geen onderling contact te hebben over de groeimogelijkheden van andere luchtvaartmaatschappijen.
  • De boete van 41 miljoen euro voor NS wegens misbruik van machtspositie bij aanbestedingen.
  • Het arrest van het Hof van Justitie over de getrouwheidskortingen van Intel.
  • De Europese boete van 2,5 miljard euro voor misbruik van machtspositie door Google

Klik hier voor de presentatie.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853