Maverick Advocaten doceert AVDR-webinar kartelverbod en distributieovereenkomsten

Martijn van de Hel en Paul Breithaupt hebben op 11 juli 2023 voor de Academie voor de Rechtspraktijk (AVDR) een online cursus gegeven over het kartelverbod en samenwerkingen tussen leveranciers en afnemers (distributieovereenkomsten). Aan bod kwamen onder andere:

 • Juridisch kader kartelverbod (artikel 6 Mw / artikel 101 VWEU)
  • Overeenkomsten, onderling afgestemde feitelijke gedragingen en uitwisseling van concurrentiegevoelige informatie
  • Vrijstelling artikel 6 lid 3 Mw / artikel 101 lid 3 VWEU
  • Merkbaarheid & bagatelbepaling
  • Bestuurlijke en civiele handhaving
  • Stelplicht en bewijslast
  • Horizontale en verticale overeenkomsten

Het webinar kan (tegen vergoeding) worden bekeken via deze (deel 1) en deze (deel 2) link. Elk deel duurt één uur.

Volg Maverick Advocaten op LinkedIn

Contact

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853

Paul Breithaupt

T +31 20 238 20 05
M +31 6 39 177 993