Maverick Advocaten doceert AVDR actualiteiten mededingingsrecht

Martijn van de Hel heeft voor de Academie voor de rechtspraktijk een online cursus gegeven over actualiteiten in het mededingingsrecht. Aan bod kwamen onder andere:

  • Kartelverbod (artikel 101 VWEU / artikel 6 Mw)
    – Civielrechtelijke uitspraken (zoals de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden inzake Avebe)
    – Bestuursrechtelijke uitspraken (zoals de uitspraak van het CBb inzake taxivervoer Rotterdam en het recente offensief van de Europese Commissie tegen verticale beperkingen)
  • Misbruik machtspositie (zoals de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam inzake NS en de boetebesluiten van de Europese Commissie tegen Google)
  • Concentratiecontrole (zoals de ontheffing van de staatssecretaris EZK voor de fusie tussen PostNL en Sandd)

Het webinar kan hier (tegen vergoeding) worden bekeken.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853