Maverick Advocaten doceert AVDR Actualiteiten mededingingsrecht (editie winter 2022)

Martijn van de Hel en Paul Breithaupt hebben op 6 december 2022 voor de Academie voor de Rechtspraktijk (AVDR) een online cursus gegeven over actualiteiten in het mededingingsrecht. Aan bod kwamen onder andere:

 • Kartelverbod (artikel 6 Mw / artikel 101 VWEU)
  • Nieuwe onderzoeken en boetes van de ACM en de Europese Commissie
  • Nieuwe verticale grepsvrijstelling en richtsnoeren van de Europese Commissie
  • Toenemende aandacht op duurzaamheid door mededingingsautoriteiten
 • Misbruik machtspositie (artikel 24 Mw / artikel 102 VWEU)
  • Misbruik big tech op digitale markten (Apple en Google)
  • Civielrechtelijke handhaving (Blendle - DPG, Buma/Stemra en HP)
  • Uitspraken Gerecht en Hof (Intel, ENEL, Qualcomm)
 • Concentratiecontrole (Concentratieverordening 139/2004)
  • Fusiecontrole door de ACM (tweede fase onderzoeken)
  • Wijziging fusietets NZA en afschaffing verlaagde omzetdrempels zorg ACM
  • Toetsing killer acquisitions op grond van artikel 22 Covo

Het webinar kan (tegen vergoeding) worden bekeken via deze (deel 1) en deze (deel 2) link. Elk deel duurt één uur.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853

Paul Breithaupt

T +31 20 238 20 05
M +31 6 39 177 993