Maverick Advocaten doceert aan universiteiten Utrecht en Leiden

Bas Braeken trad op 4 maart jl. op als gastdocent mededingingsrecht aan de Universiteit Utrecht. Hij geeft daar het onderdeel “misbruik van machtspositie” aan master-studenten.  Daarnaast doceert Bas Braeken op 14 maart a.s. aan internationale studenten van het master-programma European and International Business Law (Advanced) van de Universiteit Leiden. Ook dan zal hij nader ingaan op het verbod op misbruik van machtspositie.

Bas is vaste gastdocent aan zowel de Universiteit Utrecht als aan de Universiteit Leiden.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Bas Braeken

T +31 20 238 20 01
M +31 6 11 592 679