Maverick Advocaten doceert aan universiteiten Utrecht en Leiden

Maverick Advocaten trad op 4 maart jl. op als gastdocent mededingingsrecht aan de Universiteit Utrecht. Hij geeft daar het onderdeel “misbruik van machtspositie” aan master-studenten. Daarnaast doceert Bas Braeken op 14 maart a.s. aan internationale studenten van het master-programma European and International Business Law (Advanced) van de Universiteit Leiden. Ook dan zal hij nader ingaan op het verbod op misbruik van machtspositie.

Bas is vaste gastdocent aan zowel de Universiteit Utrecht als aan de Universiteit Leiden.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318