Maverick Advocaten blogt over NZa beleidswijziging voor M&A Community

Diederik Schrijvershof schreef voor M&A Community een blog over de beleidswijziging van de NZa ten aanzien van de zorgspecifieke fusietoets. De NZa heeft aangekondigd de zorgspecifieke fusietoets per 1 juli 2022 op drie punten aan te passen. Ten eerste dienen na 1 juli 2022 fusies en overnames alleen bij de NZa gemeld te worden wanneer een zorgaanbieder daar direct bij betrokken is. Met een direct betrokken zorgaanbieder wordt door de NZa bedoeld dat de entiteit die de fusie of overname aangaat (i) zelf zorg doet verlenen of (ii) indirect zeggenschap uitoefent over een entiteit die zorg doet verlenen. Daarnaast zullen de financiële gegevens die aan de NZa moet worden geleverd na de beleidswijziging bepaald worden door de financiële gezondheid en schaal van de betrokken organisaties. Tot slot heeft de beleidswijziging tot gevolg dat cliënten en personeel van direct betrokken organisaties altijd gehoord moeten worden tenzij de transactie geen enkele invloed op hen heeft.

Per 1 juli 2022 treedt de beleidswijziging van de NZa in werking. Daarbij wordt een overgangsperiode van twee maanden gehanteerd. Gedurende de overgangsperiode (1 juli 2022 – 1 september 2022) kunnen aanvragen bij de NZa zowel via het huidige als het nieuwe aanvraagformulier worden ingediend. Vanaf 1 september 2022 geldt enkel het nieuwe beleid.

In de blog licht Diederik de beleidswijziging van de NZa nader toe. Meer informatie over de beleidswijziging en de zorgspecifieke fusietoets is hier te vinden.

Meer weten en praktische tips horen over hoe om te gaan met de wijzigingen van de NZa fusietoetsing? Beluister onze podcast via Spotify of Apple Podcasts

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853