Interviews Maverick Advocaten met GCR inzake het wasserijkartel, de Stroomlijningswet, energieveilingen en de bankensector

Wasserijkartel

Diederik Schrijvershof is geïnterviewd door Global Competition Review naar aanleiding van het besluit op bezwaar van Autoriteit Consument & Markt ("ACM") inzake het wasserijkartel. ACM blijft bij haar standpunt dat er sprake is geweest van ontoelaatbare afspraken. ACM geeft aan: “Het gaat om wasserijen die textiel voor zorginstellingen behandelen. Eind 2011 heeft ACM deze wasserijen beboet voor de overtreding van de Mededingingswet. De wasserijen hadden bezwaar gemaakt tegen dit besluit. ACM heeft na adviezen van de Bezwaaradviescommissie het besluit opnieuw beoordeeld. ACM komt tot het oordeel dat het besluit in grote lijnen in stand moet blijven. ACM verlaagt wel de boete met 30% vanwege bijzondere omstandigheden in de procedure.” In dit interview gaat Diederik Schrijvershof in op het besluit van ACM.

Stroomlijningswet

Op 1 augustus 2014 is de Stroomlijningswet inwerking getreden. Met de invoering van de Stroomlijningswet zijn diverse andere wetten gewijzigd. Naar aanleiding van deze wijzigingen heeft Global Competition Review Bas Braeken geïnterviewd.

Energieveilingen

Diederik Schrijvershof is geïnterviewd door Global Competition Review naar aanleiding van het bericht van de Autoriteit Consument & Markt dat ACM onderzoek doet naar energieveilingen. ACM meldt in haar bericht: “ACM bekijkt of energieveilingen bieden wat ze beloven en ook of de concurrentie tussen energieleveranciers niet wordt beperkt. Hierdoor zouden consumenten wellicht voordeel mislopen. Mocht er iets mis blijken te zijn dan zal ACM ingrijpen. Als de veilingen goed functioneren, dan is het belangrijk dat consumenten weten dat zij met vertrouwen kunnen deelnemen aan een energieveiling.” In dit interview gaat Diederik Schrijvershof in op de gevolgen van dit onderzoek van ACM.

Bankensector

Diederik Schrijvershof is geïnterviewd door Global Competition Review naar aanleiding van de aanbevelingen die de Autoriteit Consument & Markt geeft om de concurrentie in de bankensector te vergroten en de door ACM gesignaleerde barrières voor toetreding tot de Nederlandse bancaire retailsector weg te nemen. In dit interview gaat Diederik Schrijvershof in op de gevolgen van deze ontwikkeling.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Informatie

Meer weten over dit onderwerp? Neem met ons contact op:

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853