Annotatie Maverick Advocaten over cementzaken

Maverick Advocaten heeft samen met Joost Fanoy (BarentsKrans) een artikel geschreven voor het Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht naar aanleiding van de uitspraken van het Hof van Justitie in de cementzaken. De uitspraken in de cementzaken hebben betrekking op informatieverzoeken die de Europese Commissie verstuurt in het kader van een onderzoek naar een mogelijke overtreding van de mededingingsregels.

De Europese Commissie wordt in de cementzaken teruggefloten omdat zij uitgebreide informatieverzoeken had verstuurd terwijl ze een erg summiere motivering voor die verzoeken had gegeven. De motivering van een informatieverzoek is belangrijk voor ondernemingen die een verzoek ontvangen omdat zij aan de hand daarvan kunnen bepalen in hoeverre zij moeten meewerken aan een verzoek.

In het artikel bespreken worden de arresten van het Hof van Justitie besproken. Daarnaast worden de implicaties van de uitspraken voor de praktijk en enkele vragen die door het Hof van Justitie onbeantwoord zijn gelaten behandeld.

Het artikel is hier te lezen.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Informatie

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met ons op:

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318