Meer en strengere sectorregulering

De crisis in de financiële sector en de gevolgen daarvan voor consumenten en bedrijven hebben ertoe geleid dat de voordelen van zuivere marktwerking niet meer vanzelfsprekend zijn.Onder beleidsmakers is er dan ook een groeiende steun voor de gedachte dat specifieke regulering nodig is om sommige markten optimaal te laten werken. Zo kent de Postwet sinds 1 januari 2014 het AMM-instrument op grond waarvan een postvervoerbedrijf dat beschikt over aanmerkelijke marktmacht (ofwel een economische machtspositie) proportionele verplichtingen kunnen worden opgelegd. Op 1 februari is bovendien de Warmtewet in werking getreden. Deze wet voorziet in regulering van de warmteleveringsmarkt, met name met het oog op de bescherming van kleine eindverbruikers. Op grond van de Warmtewet kan de ACM de maximale tarieven vaststellen die een leverancier in rekening mag brengen aan kleinverbruikers. Ook ten aanzien van het personenvervoer over het spoor pleit ACM voor verderstrekkende bevoegdheden. In sectoren waar al regulering bestaat wordt deze op verschillende punten aangescherpt. Zo heeft ACM zowel in de drinkwatersector als in de telecomsector uitvoerig onderzoek laten doen door The Brattle Group naar een juist niveau van de gemiddelde vermogenskostenvoet (de “WACC”). De WACC vormt een belangrijke parameter voor het vaststellen van tariefplafonds. Beide onderzoeken hebben geleid tot aanzienlijk lagere vermogenskostenvoeten.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Informatie

Meer weten over dit onderwerp? Neem met ons contact op:

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853