Meer alternatief marktingrijpen door ACM

Niet alleen straffen maar proactief in overleg met het bedrijfsleven om problemen in de markt op te lossen. Dat is de nieuwe toezichtstijl van de ACM. Hiervoor kan de ACM een mix van instrumenten inzetten: van informele zienswijzen en marktscans tot voorlichting en boetes. Voorbeelden zijn de sectoronderzoeken van de ACM in de reisbranche en de energiesector. De ACM heeft naar aanleiding hiervan concreet aangegeven aan welke voorwaarden een reisofferte of een energienota dient te voldoen. Ook dit jaar zal de ACM zeer waarschijnlijk met prikkelende persberichten blijven komen waarin bedrijven worden opgeroepen hun contracten of websites aan te passen, zoals eerder over de biercontracten en de Funda-website.

Het is bovendien de verwachting dat de ACM vaker gebruik zal maken van de – uit het mededingingsrecht afkomstige – mogelijkheid een toezeggingsbesluit te nemen. De ACM ziet in dit geval af van een boete nadat het betreffende bedrijf de toezegging tot een gedragsverandering heeft gedaan. Een voorbeeld is het recente toezeggingsbesluit van de ACM over mogelijk verboden signaling door de mobiele operators. De ACM heeft geconstateerd dat de publieke uitlatingen van de mobiele telecombedrijven, KPN, T-Mobile en Vodafone  over toekomstig marktgedrag mogelijke mededingingsrisico’s opleveren. KPN, T-Mobile en Vodafone hebben daarom aan de ACM toegezegd zich voortaan van dit soort uitlatingen te onthouden om ieder risico op verboden afstemming te voorkomen. In het wetsvoorstel Stroomlijningswet ACM is voorgesteld deze wijze van afdoening ACM-breed te trekken.

Verder kan voor een efficiënte oplossing van mededingingszaken worden gedacht aan de introductie van een schikkingsprocedure waarbij een betrokken bedrijf erkent een inbreuk te hebben gepleegd in ruil voor een korting op de boete. Deze procedure bestaat al bij de Europese Commissie. De procedure zou ook kunnen worden toegepast bij overtreding van de consumentenregels of de sectorspecifieke regels zoals op het gebied van telecom en energie. Dit geeft de ACM nog meer mogelijkheden overtredingen op efficiënte wijze op te lossen en voorkomt langlopende en kostbare procedures.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Informatie

Meer weten over dit onderwerp? Neem met ons contact op:

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853