E-commerce en E-tailing onder de loep

De wereld is in toenemende mate online en dat geldt ook voor de distributie van producten. Ook de Europese Commissie houdt de opkomst internetdistributie (ook wel “etailing” genoemd) goed in de gaten. Zo stelde Eurocommissaris Almunia in zijn speech over retailmarkten: "[...] I will need to intervene if I had good evidence that a company in your industries is erecting barriers against e-commerce to protect its traditional, brick-and-mortar operations". Niet alleen bij de Commissie, maar ook bij de nationale mededingingsautoriteiten geniet de naleving van het mededingingsrecht bij internetdistributie steeds meer belangstelling. Het Duitse Bundeskartellamt organiseerde in oktober 2013 een groot congres over ‘Vertical Restraints in the Internet Economy’. Daaruit volgt een interessante Paper. Maar het blijft niet bij studies en woorden. Zo onderzoekt de  Duitse mededingingsautoriteit of het e-commercebeleid van Adidas en Asics verenigbaar is met het mededingingsrecht. 

In diverse lidstaten zijn al boetes opgelegd voor een mededingingsbeperkend e-commercebeleid. Bang & Olufsen werd bijvoorbeeld door de Franse mededingingsautoriteit beboet voor het uitsluiten van online verkoop van haar producten.

Het Bundeskartellamt meldde in oktober 2013 dat Sennheiser ter beëindiging van een onderzoek naar haar Europees e-commercebeleid heeft besloten haar distributeurs niet langer te verbieden om Sennheiser producten door middel van Amazon te wederverkopen. In november 2013 beëindigde het Bundeskartellamt een onderzoek naar het distributiestelsel van Gardena, nadat Gardena had toegezegd haar distributeurs – ongeacht of zij Gardena producten on- of offline verkopen – voor dezelfde kortingen in aanmerking te laten komen. Volgens het Bundeskartellamt zou Gardena eerder een ‘duaal prijssysteem’ hanteren dat ten nadele van internetverkoop zou discrimineren, doordat distributeurs bij online verkoop – anders dan bij offline verkoop – niet in aanmerking kwamen voor de maximale korting. In december 2013 wist Bosch-Siemens-Hausgeräte met een vergelijkbare toezegging een onderzoek van het Bundeskartellamt te beëindigen.

Hoewel op deze zaken het nodige is af te dingen, is duidelijk dat de belangstelling bij de mededingingsautoriteiten voor e-commerce in 2014 door zal zetten. Discriminatie ten nadele van internetverkoop en klachten daarover zullen op een gewillig oor van toezichthouders kunnen rekenen. Eerder besteedden wij in één van onze blogs aandacht aan de vraag hoe om te gaan met het spanningsveld tussen mededingingsrecht en het voorkomen van online prijserosie (klik hier).

Voor meer informatie over E-commerce en het sectoronderzoek van de Europese Commissie zie ecommercesectorinquiry.com

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Informatie

Meer weten over dit onderwerp? Neem met ons contact op:

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853