Een melding indienen bij de ACM

Zorgaanbieders betrokken bij een fusie, overname of duurzame joint venture (concentratie) dienen dat te melden bij de ACM wanneer zij aan de volgende verlaagde zorgomzetdrempels voldoen:

 1. Ten minste twee van de betrokken ondernemingen hebben in het voorafgaande kalenderjaar met het verlenen van zorg ieder afzonderlijk een omzet behaald van meer dan €5.500.000,-;
 2. alle samengaande ondernemingen hebben bij elkaar wereldwijd een jaaromzet van €55 miljoen of meer, én
 3. minstens twee van de betrokken ondernemingen hebben in Nederland ieder een jaaromzet van €10 miljoen of meer.

Worden de zorgomzetdrempels niet gehaald, bijvoorbeeld omdat een zorgaanbieder wordt overgenomen door een niet-zorgaanbieder, dan moet worden gecontroleerd of die concentratie voldoet aan de reguliere omzetdrempels en om die reden moet worden gemeld bij de ACM.

De zorgaanbieder(s) betrokken bij een concentratie die de ACM omzetdrempels haalt, moeten een meldingsformulieropstellen waarin in ieder geval is opgenomen:

 • op welke markten de betrokken partijen actief zijn;
 • welke markten er door de concentratie worden beïnvloed;
 • wat de totale omvang is van de markten die door de concentratie worden beïnvloed;
 • wat het marktaandeel van de partijen is op de beïnvloede markten;
 • wie de belangrijkste concurrenten en afnemers van de partijen zijn.

De ACM stelt zeker in het geval er hoge gezamenlijke marktaandelen worden behaald vragen aan de meldende partijen, concurrenten en afnemers over de concentratie. Vervolgens beslist de ACM of de concentratie:

 • onvoorwaardelijk wordt goedgekeurd;
 • alleen voorwaardelijk wordt goedgekeurd (zoals op voorwaarde dat bepaalde onderdelen worden verkocht aan een concurrent van de meldende partijen));
 • of dat er een vergunning moet worden aangevraagd.

In dat laatste geval moeten de ondernemingen een formulier voor de aanvraag van een concentratievergunningindienen. De ACM doet vervolgens nader onderzoek en besluit of de concentratie (on)voorwaardelijk wordt goedgekeurd of wordt verboden.

Welke stappen moeten worden genomen voor een melding bij de ACM?
Stuur ons een mail als u kosteloos een concreet stappenplan wil ontvangen.

Informatie

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met ons op:

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853