Europeanisering van het toezicht op de telecomsector

Op 12 september 2013 publiceerde de Europese Commissie haar voorstel met maatregelen om één Europese markt voor elektronische communicatie te realiseren. In één van onze blogs zijn wij hier reeds uitvoerig op ingegaan. Het voorstel van de Commissie stuitte op stevige kritiek bij een groot aantal stakeholders, waaronder BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications). In een verklaring maakt BEREC haar bezwaren ten aanzien van het voornemen van de Commissie duidelijk: “BEREC has significant concerns about the evidence base and analysis behind the proposal. This is important, since an inaccurate diagnosis can lead to the wrong prescription. BEREC is also concerned that the proposals represent a significant shift in policy orientation, without proper consideration of its far-reaching consequences. BEREC also questions the feasibility and proportionality of some of the proposed measures.” Het voorstel van de Commissie loopt momenteel het Europees wetgevingsproces door. In een Concept Rapport van 15 november 2013 heeft de “Committee on Industry, Research and Energy” maar liefst 153 amendementen voor op de door de Commissie voorgestelde Verordening. De meeste wijzigingen komen neer op een minder verstrekkende harmonisering van het telecomtoezicht.

Typerend voor het verschil in benadering van aan de ene zijde de Europese Commissie en aan de andere zijde het Committee van het Europees Parlement is het zesde amendement (dat strekt tot aanpassing van de preambule van de Verordening). Waar de Commissie in haar voorstel spreekt over “the completion of the single electronic communications market” spreekt het Committee over “moving further towards the completion of the single electronic communications market”. In een speech van 5 december 2013 heeft Commissaris Neelie Kroes er al op gewezen dat haar voorstel tot aanpassing van het regelgevend kader voor de telecomsector als een “pakket” moet worden gezien en dat alleen het geheel van de door haar voorgestelde maatregelen effectief zal zijn om één telecommarkt te realiseren. Gelet op de forse kritiek die het voorstel van de Commissie heeft ontvangen is het zeer onwaarschijnlijk dat het gehele pakket aan maatregelen uiteindelijk zal worden overgenomen door het Parlement en de Europese Raad. Dat neemt niet weg dat duidelijk is in welke richting het Europees telecomtoezicht zich ontwikkelt: meer Europa. Meer informatie over het Europese wetgevingsproces en de te verwachten timing daarvan kunt u hier vinden.

Deze blog is mede geschreven door mr. B. Braeken (per 15 juli 2019 niet meer werkzaam bij Maverick Advocaten).

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

 

Informatie

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met ons op:

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318