Cleo Habraken

Cleo Habraken is in maart 2024 gestart als juridisch medewerker bij Maverick Advocaten. Zij heeft in 2020 de bachelor gezondheidswetenschappen aan de Universiteit van Maastricht afgerond. Gedurende een medisch-wetenschappelijke onderzoeksstage ontdekte zij dat ze meer affiniteit had met het juridische kader rondom de zorg. Zij heeft in 2023 de master Gezondheidsrecht behaald, waarbij zij haar afstudeerscriptie heeft geschreven over de juridische belemmeringen omtrent de bekostiging van virtual care centers binnen het Nederlandse zorgstelsel.

Vervolgens is Cleo, naast haar studie rechtsgeleerdheid, werkzaam geweest als consultant in de zorgsector. Daarnaast heeft zij praktijkervaring opgedaan bij twee andere advocatenkantoren op de praktijkgroep zorg. Tijdens deze stages kwam zij in aanraking met het mededingingsrecht. Haar interesse voor het mededingingsrecht heeft zich nadien verder ontwikkeld.

Contact

Cleo Habraken

T +31 20 238 2006
M +31 6 4820 7509