O, kom er eens kijken

Beste ACM,

Wat waren jullie afgelopen jaar ontdaan
Waarom had Sint jullie niet zien staan?
Een gedicht voor de voorzitter maar niet het personeel
Daarom richten wij ons ditmaal tot het geheel

Het was ACM die een ziekenhuisfusie blokkeerde
Een koerswijziging die instellingen choqueerde
Het jaar zat vol met consumentenzaken
Ook investeerders wisten jullie te raken

Eindelijk werd de Wet M&O toegepast
Alleen geen misbruikzaak, wat niemand verrast
Toch loopt er wat op het gebied van dominantie
Onderzoek naar spoor en haven door de instantie

Daarnaast veel praatjes over duurzaamheid
Tot goedkeuring was ACM echter niet bereid
Bedrijven zitten vol idealen
Consumenten willen alleen niet betalen

Dit jaar was er een novum in jullie praktijk
Een verkorte procedure, wat vindingrijk
Dit bespaart de rechter, wat lang kan duren
En scheelt bedrijven veel declarabele uren

ACM had de rechter dit jaar aan haar zijde
Bedrijven zullen beroep vaker vermijden
Zelfs de telefoonlijn OM - ACM werd toegestaan
Sint dacht dat ACM hierin te ver was gegaan

Ook in de zorg werden jullie door het College gespaard
Thuiszorg intact, patiënt niet-ontvankelijk verklaard
Toch wil het parlement kartelboetes verhogen
Niemand is hierover opgetogen

Sint vindt dit populistisch gekrakeel
Dit verwijt valt de wetgever vaker ten deel
Nederland zal Europees uit de pas lopen
Jullie boetes niet afschrikwekkend? Dat is bezopen!

2016 wordt het jaar van de Schaderichtlijn
Wat zal dit voor afnemers fijn zijn
Sint is benieuwd wat er verder gaat gebeuren
Zal het College de enkele inbreuk goedkeuren?

Komen er marktanalyses voor telecom en post
Volgen er boetes? Wie weet wat dat kost
Zal ACM een focus op Big Data leggen?
En wat gaan jullie over indexen zeggen?

Voldoende onderzoek blijft essentieel
Handhaving is anders niet reëel
Waak wel voor het maken van dwalingen
Hiermee voorkomt ACM civiele betalingen

Sint en zijn Pieten

Volg de Sint op TV of stuur hem een E-mail

Informatie

Meer informatie over dit onderwerp? Neem met ons contact op:

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318