Een beter milieu begint bij jezelf

Dit was dé groene slogan van de jaren negentig. De slogan heeft aan kracht niet ingeboet. Hij geldt ook voor de Autoriteit Consument & Markt ("ACM") die eerder dit jaar de kennisbank over mededinging en duurzaamheid op zijn website beschikbaar heeft gemaakt. In deze kennisbank is een memo over verboden afspraken in het kader van duurzaamheidsinitiatieven opgenomen.

ACM heeft deze zomer een position paper mededinging & duurzaamheid ter consultatie aan de markt voorgelegd. Tegelijkertijd bood het Ministerie van Economische zaken ("EZ") de concept beleidsregels “mededinging en duurzame ontwikkeling” ter consultatie aan. Hiermee wordt beoogd bedrijven meer duidelijkheid te geven over de mogelijkheden voor samenwerking op het gebied van milieubescherming, volksgezondheid, ‘fair trade’ productie en dierenwelzijn.

Maverick Advocaten juicht het toe dat ACM en EZ dit onderwerp hoog op de agenda hebben gezet. Te vaak wordt de Mededingingswet als obstakel gezien voor duurzaamheidsinitiatieven of andere branchebrede ‘groene’ plannen.

Terug naar de slogan. Hoe gaat Maverick daar mee om? Hoewel als boutique kantoor onze ecologische footprint beperkt is, wil Maverick graag een duurzaamheidsinitiatief met ACM aangaan. Sinds de inwerkingtreding van de Mededingingswet in 1998 is het verplicht meldingen van fusies of overnames bij ACM in hard copy en in viervoud in te dienen. Hier zitten standaard veel bijlagen waaronder dikke jaarverslagen bij. Ook de opvolgende officiële correspondentie gaat standaard per brief. Dit heeft geresulteerd in vele tienduizenden tot misschien wel honderdduizenden pagina’s die inmiddels aan en vanuit ACM zijn verstuurd.

Zolang deze eis van schriftelijke indiening van kracht blijft, houdt deze gigantische papierstroom aan. Maverick roept ACM op de stap te maken naar een elektronische meldingsprocedure. ACM zou hiermee niet de eerste zijn. Zo is in 2010 digitaal procederen bij rechtbanken ingevoerd. In het jaarplan rechtspraak 2012 wordt zelfs gesproken over de introductie van een digitale procedure waarbij partijen hun geschil in een beveiligde elektronische omgeving aan de (e-kanton) rechter voorleggen. In onze ogen kan ACM niet achterblijven.

Wij hopen van harte dat ACM ons duurzaamheidsinitiatief omarmt. Wat zou het goed zijn als bedrijven binnenkort elektronisch kunnen melden. Maverick gaat dan graag voor de primeur.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Informatie

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met ons op:

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853