Booking.com amends best-price guarantees

Onder druk van de mededingingsautoriteiten zal Booking.com haar beste prijsgaranties aanpassen in Frankrijk, Zweden en Italië. Dit hebben de autoriteiten vandaag (21 april 2015) bekend gemaakt. In een eerder blog besteedden wij al aandacht aan deze onderzoeken. Beste prijsgaranties (ook wel prijspariteit of most favoured nation clausules genoemd) kunnen namelijk tot gevolg hebben dat hotel- en reisaanbieders en andere boekingssites geen reden meer hebben een hotelkamer of reis goedkoper aan te bieden. Ook kan het nieuwe boekingssites belemmeren tot de markt toe te treden. Het afgelopen jaar lagen in de Europese Unie met name de beste prijsclausules van Booking.com en Expedia onder vuur. Duitsland vormt nog een struikelblok. Gisteren heeft ook de Autoriteit Consument & Markt (“ACM”) bevestigd dat beste prijsgaranties de concurrentie inderdaad soms kunnen beperken.

Europese Unie

De Europese Commissie heeft eind vorig jaar aangekondigd dat de Franse, Zweedse en Italiaanse mededingingsautoriteiten een onderzoek verrichten naar de beste prijsclausules van Booking.com. Booking.com heeft hierop aangeboden haar beste prijsclausule aan te passen en hotelaanbieders toe te staan betere prijzen aan andere boekingssites aan te bieden. Hotelaanbieders zouden op Booking.com nog wel dezelfde of betere prijzen moeten aanbieden als op hun eigen website. Vandaag is bekend geworden dat de Franse, Zweedse en Italiaanse autoriteiten deze toezegging van Booking.com hebben geaccepteerd.

Duitsland

In Duitsland loopt een vergelijkbare procedure tegen Booking.com. Naar verluidt heeft Booking.com ook daar aangeboden de beste prijsclausule te beperken tot de directe verkoop aan consumenten door hotelaanbieders. De Duitse mededingingsautoriteit is hier echter niet in meegegaan. In plaats daarvan heeft zij begin april formele bezwaren kenbaar gemaakt tegen de beste prijsclausule van Booking.com. Dat de Duitse mededingingsautoriteit op dit punt streng(er) is was al langer bekend. Zo heeft zij eerder al de beste prijsgarantie van boekingssite HRS in het geheel verboden. Dit algemene verbod is begin dit jaar door de Duitse rechter bevestigd. De kans op een boete voor Booking.com lijkt hiermee in Duitsland steeds groter te worden.

Nederland

Aan het Nederlandse front is het nog rustig. Wel heeft ACM gisteren een document en informatiekaart gepubliceerd waarin inzicht wordt gegeven op de wijze waarop ACM toezicht wil houden op afspraken tussen leveranciers en afnemers (zogenoemde verticale overeenkomsten). ACM geeft daarin blijk van een genuanceerde visie op beste prijsgaranties. ACM erkent de mogelijke concurrentieverstorende effecten maar geeft ook aan dat beste prijsgaranties tot efficiëntieverbeteringen kunnen leiden. Zo kunnen beste prijsgaranties online platforms beschermen tegen het “meeliften” van aanbieders (door via het online platform te adverteren maar vervolgens zelf het product via het eigen kanaal goedkoper aan te bieden). Ook kan een beste prijsgarantie de onderlinge concurrentie tussen aanbieders bevorderen omdat consumenten via het online platform op de laagste prijs kunnen zoeken. Dit geeft aanbieders een prikkel om een scherpe prijs te hanteren.

ACM geeft in het document aan zich eerder zorgen te maken indien een beste prijsgarantie zich ook uitstrekt over andere platforms en verkoopkanalen. Dit past in de toezegging die de Franse, Zweedse en Italiaanse mededingingsautoriteiten van Booking.com hebben geaccepteerd. Het is de vraag of ACM dit nu ook van Booking.com in Nederland zal verlangen.

Update: na het publiceren van dit blog heeft ACM bekendgemaakt dat de toezegging van Booking.com ook in Nederland zal worden geïmplementeerd. Uit het nieuwsbericht blijkt eveneens dat ACM actief betrokken is geweest bij het onderzoek.

Deze blog is ook opgenomen op de website van TravConnect.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Information

More information about this subject? Don't hesitate to contact one of us:

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318