Maverick Advocaten spreker bij NVvA webinar over rechtsbescherming in het aanbestedingsrecht

Leyla Bozkurt zal op 18 juni a.s. tijdens een webinar van het NVvA, de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht, spreken over rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk.

Leyla zal aan de hand van het KWINK-onderzoek ‘Rechtbescherming in de aanbestedingspraktijk’ en de reactie van de staatssecretaris hierop met een aantal aangekondigde maatregelen nader inzoomen op het juridisch kader van de Aanbestedingswet. Hierbij zal Leyla met name kijken naar mogelijke oplossingen en de (on)gewenstheid hiervan voor de huidige praktijk.

De presentatie zal na 18 juni 2020 hier beschikbaar worden gesteld.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Leyla Bozkurt

T +31 20 238 20 01
M +31 6 53 453 021