Maverick Advocaten spreker bij NVvA over rechtsbescherming in het aanbestedingsrecht

Leyla Bozkurt heeft op donderdag 18 juni 2020 tijdens een webinar van het NVvA, de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht, gesproken over rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk.

Leyla heeft aan de hand van het KWINK-onderzoek ‘Rechtbescherming in de aanbestedingspraktijk’ en de reactie van de staatssecretaris hierop met een aantal aangekondigde maatregelen nader ingezoomd op het juridisch kader van de Aanbestedingswet. Hierbij keek Leyla met name naar mogelijke oplossingen en de (on)gewenstheid hiervan voor de huidige praktijk.

Voor de presentatie, klik hier.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Leyla Bozkurt

T +31 20 238 20 01
M +31 6 53 453 021