Maverick Advocaten publiceert over gevolgen van civielrechtelijke vaststelling van een kartelinbreuk

Tim Raats en Joris Ruigewaard hebben een artikel geschreven voor het tijdschrift Mededingingsrecht in de Praktijk over de gevolgen van een civielrechtelijke vaststelling van een overtreding van het kartelverbod. Joris en Tim belichten dit onderwerp vanuit een civielrechtelijke en publiekrechtelijke invalshoek. Zij bespreken daarbij onderwerpen zoals de binding van derden aan een vonnis in een eerder civiel geschil, de bewijswaarde van een civielrechtelijke vaststelling en de verhouding tussen een dergelijke vaststelling en de beginselplicht tot handhaving die rust op ACM. Tevens besteden Tim en Joris aandacht aan praktische vragen zoals het verkrijgen van toegang tot het (civiele) procesdossier door ACM en door eventuele benadeelde partijen.

Joris en Tim concluderen dat zowel vanuit civiel- als publiekrechtelijk oogpunt het niet geheel zonder risico is om een mededingingsrechtelijke inbreuk te stellen in een civiele procedure. Het kan mogelijk leiden tot schadevergoeding aan derden of beboeting door Autoriteit Consument & Markt.

Het artikel is hier te lezen.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact