Maverick Advocaten in tijdschrift Mr. over discriminatie en misbruik van machtspositie

Bedrijven die over een machtpositie beschikken hebben de verantwoordelijkheid deze positie niet te misbruiken. Doen zij dit wel dan lopen zij het risico op een boete van een nationale mededingingsautoriteit of de Europese Commissie. Ook bestaat de kans dat zij aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade.

Onlangs zijn twee uitspraken verschenen over de vraag wanneer discriminatie een vorm van misbruik betreft. Het betreft een Nederlands uitspraak over woningsite Funda en een Europese uitspraak over een collectieve beheersorganisatie. Martijn van de Hel bespreekt beide uitspraken in de rubriek Snelrecht van het vakblad Mr. De conclusie is dat discriminatie misbruik van machtspositie kan zijn indien de gedraging van de dominante onderneming de concurrentiepositie van de handelspartner kan aantasten.

Het artikel is hier te lezen.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853