Maverick Advocaten geeft workshop over aanbesteden

Leyla Bozkurt en Annabel Kingma hebben op 18 september 2020 een in-house workshop aanbesteden gegeven bij een aanbesteder. Hierbij kwamen drie hoofthema’s aan bod.

Het eerste thema was: Wat is het aanbestedingsrecht en wanneer is er sprake van een aanbestedingsplicht? Hierbij werd uitgezoomd van de doelstellingen van de Europese Unie tot en met op micro-niveau de doelstellingen van de aanbestedende dienst zelf en haar aandeelhouders. Er werd hierbij stilgestaan bij het gebruik van TenderNed, Negometrix, aanbestedingskalender.nl, TED en de relevantie en het belang van CPV-codes. Uiteraard werd hierbij ook de vier vragen doorlopen om een aanbestedingsplicht vast te stellen:

(i) Is er sprake van een aanbestedende dienst of publiekrechtelijke instelling?

(ii) Is er sprake van een aanbestedingsplichtige overheidsopdracht of concessie?

(iii) Wordt de betreffende toepasselijke drempelwaarde overschreden?

(iv) Is er een uitzondering op de aanbestedingsplicht van toepassing?

Te denken valt hierbij aan publiek-publieke samenwerking, (quasi-)inbesteden en uitsluitende rechten, maar ook aan de expliciet benoemde uitzonderingsgronden en de mogelijkheden tot enkelvoudig onderhands gunnen zonder aankondiging.

Vervolgens werd aan de hand van een praktijkvoorbeeld, van een eerder doorlopen aanbestedingsprocedure, van A tot Z alle stappen besproken: “wanneer moeten we waarom wat doen?”. Hierbij werden de stappen in een inkoopproces gevolgd, waaronder: het bepalen van de inkoopbehoefte, de eisen en wensen, het vaststellen van het juiste rechtskader, de keuze van de aanbestedingsprocedure, het formuleren van de uitvraag, het aankondigen en doorlopen van de aanbestedingsprocedure en uiteraard de vraag: wat te doen bij vragen, bezwaren, klachten bij de Commissie van Aanbestedingsexperts en gerechtelijke procedures bij de rechtbanken?

Aan het einde stelden alle aanwezigen gezamenlijk handvaten voor de praktijk vast gebaseerd op praktijkvoorbeelden bij de aanbesteder.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Leyla Bozkurt

T +31 20 238 20 01
M +31 6 53 453 021