Joris Ruigewaard in juridisch vakblad over beroepsorganisaties, zelfregulering en kartelverbod

Joris Ruigewaard heeft een artikel geschreven voor het tijdschrift Mededingingsrecht in de Praktijk (MIP) over de relatie tussen organisaties van vrijberoepsbeoefenaren en het kartelverbod. Deze verhouding staat sinds enige tijd namelijk weer in de schijnwerpers. Recentelijk heeft de ACM zich bijvoorbeeld gebogen over de zelfregulering binnen de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en de werkwijze van notarissen binnen de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). In zijn artikel zet Joris allereerst kort de achtergrond uiteen en bespreekt daarbij de gebeurtenissen uit de jaren 90 en 00 met als hoogtepunt de beroemde zaak Wouters. Vervolgens gaat hij in op de recente ontwikkelingen die met name veroorzaakt worden door de opkomst van nieuwe online juridische diensten.

Joris concludeert dat de zichtbaar terughoudende aanpak van de ACM weinig sturing en duidelijkheid biedt aan marktpartijen. “In mijn ogen is die duidelijkheid wel gewenst, zeker in die gevallen waarin zelfregulering in de weg lijkt de staan aan het opkomen van innovatieve dienstverlening en producten”.

Het volledige artikel is hier te lezen.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact