Annotatie Tim Raats over cementzaken

Tim Raats heeft samen met Joost Fanoy (BarentsKrans) een artikel geschreven voor het Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht naar aanleiding van de uitspraken van het Hof van Justitie in de cementzaken. De uitspraken in de cementzaken hebben betrekking op informatieverzoeken die de Europese Commissie verstuurt in het kader van een onderzoek naar een mogelijke overtreding van de mededingingsregels.

De Europese Commissie wordt in de cementzaken teruggefloten omdat zij uitgebreide informatieverzoeken had verstuurd terwijl ze een erg summiere motivering voor die verzoeken had gegeven. De motivering van een informatieverzoek is belangrijk voor ondernemingen die een verzoek ontvangen omdat zij aan de hand daarvan kunnen bepalen in hoeverre zij moeten meewerken aan een verzoek.

In het artikel bespreken Joost en Tim de arresten van het Hof van Justitie. Daarnaast behandelen zij de implicaties van de uitspraken voor de praktijk en enkele vragen die door het Hof van Justitie onbeantwoord zijn gelaten.

Het artikel is hier te lezen.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Informatie

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met ons op: