Marianne Meijssen

Joris Ruigewaard

Marianne Meijssen (beëdigd in 2012) adviseert en procedeert over uiteenlopende mededingingsrechtelijke onderwerpen. Marianne staat ondernemingen bij tijdens onderzoeken en inbreukprocedures van de Europese Commissie en ACM, alsook bij de daaropvolgende beroepsprocedures bij de Europese of nationale rechters. Marianne heeft ruime ervaring met civiele procedures waarin mededingingsrechtelijke vragen centraal staan. Zo is zij betrokken bij diverse kartelschadeprocedures. Daarnaast geeft Marianne compliance-trainingen en adviseert zij over het beperken van de mededingingsrechtelijke risico’s bij overeenkomsten, marktstrategiën en samenwerkingsverbanden. Daarbij heeft zij bijzondere belangstelling voor licentiecontracten en IE-gerelateerde vraagstukken.

Van 2012 tot 2016 werkte Marianne als advocaat bij Stibbe in de praktijkgroepen Commercial Litigation en Competition Law and Regulated Markets. Daarvoor behaalde ze twee LLMs in International and European Law en in Law and Economics, en een LLB in European Law School. Marianne publiceert regelmatig over Europees recht in het algemeen en mededingingsrecht in het bijzonder.

Contact

Marianne Meijssen

T +31 20 238 20 08
M +31 65 174 24 64