Margriet de Boer

Margriet de Boer (beëdigd in 2002) is gespecialiseerd in complexe civiele procedures waaronder civiele verhaalsacties zoals kartelschadeclaims. Zij heeft bijna vijftien jaar ervaring opgedaan in de internationale proces- en arbitragepraktijk van het toonaangevende kantoor De Brauw Blackstone Westbroek.

Margriet is de oprichter van Just Litigation, een boutique advocatenkantoor gespecialiseerd in complexe civiele procedures, arbitrage en het burgerlijk procesrecht. In kartelschadezaken werkt zij als externe advocaat samen met Maverick Advocaten.

Margriet heeft ondernemingen en overheden geadviseerd en bijgestaan in complexe geschillen op uiteenlopende materiële rechtsgebieden, waaronder contractenrecht en aansprakelijkheidsrecht in brede zin. Zij heeft bijzondere ervaring met civiele verhaalsacties in omvangrijke fraudezaken, zowel aan de eisende als aan de verwerende zijde.

Recente procedures waaraan Margriet heeft gewerkt zijn:

  • Bijstand aan een multinational in een collectieve actie voor de Nederlandse rechter over olielekkages in Nigeria;
  • Bijstand aan een pensioenfonds bij het verhalen van schade bij de verdachten van de omvangrijke vastgoedfraude in de zaak Klimop;
  • Bijstand aan een van de verzoeksters in het kader van de WCAM-procedure voor de verbindendverklaring van de schikking inzake het voormalige Fortis;
  • Bijstand aan diverse ondernemingen en getuigen in het kader van getuigenverhoren en overige procedures ter vergaring van bewijs, waaronder getuigenverhoren in Nederland op verzoek van een buitenlandse rechter (rogatoire commissie) en vorderingen tot inzage in stukken op grond van artikel 843a Rv.

Margriet doceert en publiceert met enige regelmaat op het gebied van het burgerlijk procesrecht en het arbitragerecht. Zij schrijft jaarlijks de Kroniek van het burgerlijk procesrecht in het Nederlands Juristenblad en is vaste medewerker van het Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging voor de Kroniek arbitragerecht. Daarnaast is Margriet lid van de adviescommissie burgerlijk procesrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Contact

Margriet de Boer

T +31 20 205 01 92
M +31 6 22 515 360