Joris Ruigewaard

Joris Ruigewaard

Joris Ruigewaard adviseert en procedeert op het gebied van het Europees en Nederlands mededingingsrecht. Joris heeft ruime ervaring met alle facetten van het mededingingsrecht. Hij is regelmatig betrokken bij clementieverzoeken, bedrijfsinvallen (dawn raids) en kartelonderzoeken door de ACM. Daarnaast heeft hij in diverse sectoren compliance training gegeven en is hij als compliance officer betrokken geweest bij de implementatie en toepassing van compliance programma’s.

Joris heeft ervaring met de toepassing van de mededingingsregels in de zorg- & farmasector. Hij assisteert ondernemingen in de zorg bij de melding van een fusie of overname bij de NZa, ACM of Europese Commissie. Tevens adviseert Joris ondernemingen op het gebied van samenwerking in de zorg, zoals gezamenlijke zorgverkoop, en staat hij zorgaanbieders bij gedurende geschillen inzake NZa tarieven en prestaties.

Joris is in 2011 cum laude afgestudeerd in Internationaal en Europees Recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Voor zijn indiensttreding bij Maverick Advocaten was Joris werkzaam bij Loyens & Loeff. Hij spreekt graag over ontwikkelingen in zijn vakgebied tijdens seminars en bij opleidingsinstituten. Sinds 2013 is hij regelmatig gastdocent mededingingsrecht aan onder andere de Universiteit van Amsterdam.

Contact

Joris Ruigewaard

T +31 20 238 20 10
M +31 64 224 25 82