Jade Versteeg

Jade Versteeg (beëdigd in 2017) adviseert op het gebied van het (Europees) mededingingsrecht en sectorspecifieke regulering. Jade heeft ervaring met alle facetten van het mededingingsrecht en is lid van de Vereniging voor Mededingingsrecht . 

Jade heeft in 2013 haar bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid cum laude afgerond aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar bachelor heeft zij bijvakken op het gebied van economie, psychologie en politicologie gedaan en een scriptie geschreven op het gebied van het mededingingsrecht. Vanaf 2013 heeft zij de master European Competition Law and Regulation gevolgd aan de Universiteit van Amsterdam. Gedurende haar studie is zij stagiaire en juridisch assistent geweest bij de mededingingsrechtsecties van twee gerenommeerde advocatenkantoren. Tevens is zij anderhalf jaar werkzaam geweest als onderzoeksassistent bij de faculteit voor Internationaal- en Europees recht. In 2015 heeft Jade haar masterdiploma cum laude behaald en heeft zij stage gelopen bij de Directie Mededinging van de Autoriteit Consument en Markt.

Jade werkt als advocaat bij Maverick Advocaten. Voorheen was Jade werkzaam als juridisch medewerker en eerder als paralegal bij Maverick Advocaten.

Contact

Jade Versteeg

T +31 20 238 20 10
M +31 6 44 179 966