De trends voor 2017


Bekijk online versie

Op 15 maart 2017 vinden de verkiezingen plaats. “Eerlijke concurrentie” vormt in veel verkiezingsprogramma’s een belangrijk thema; of het nu om arbeid, zorg, landbouw of de rol van de Nederlandse mainports gaat. In deze nieuwsbrief zullen wij in meer detail ingaan op een aantal belangrijke trends op het gebied van het mededingingsrecht.

Trends 2017
 

01 ACM en het kartelverbod: actief en pragmatisch toezicht
ACM zal zich nog actiever op kartels richten. >
02 Fusietoezicht in 2017: meer macht voor autoriteiten?
Bij veel fusiebeoordelingen blijven de sectoren TMT, agrochemie en zorg centraal staan. Ondertussen wordt gekeken naar een aanpassing van de fusiedrempels. >
03 Telecomsector: blijvende deregulering of mogelijkheden voor reregulering?
Netneutraliteit en marktanalyses zullen opnieuw de agenda bepalen. Veel aandacht zal uitgaan naar de gevolgen van de samenvoeging van Ziggo en Vodafone. >
04 Meer duidelijkheid in kartelschadezaken
Nederland behoudt haar leidende positie voor follow-on claims, mede door duidelijkheid op belangrijke geschilpunten. >
05 Mededingingsrecht en big data: grote problemen?
Mededingingsautoriteiten proberen meer grip te krijgen op de vraag hoe om te gaan met big data. >
06 Zorgtoezicht en zorgfusietoetsing krijgt een impuls
Intensiever toezicht op de zorgsector, maar zonder overheveling taken NZa naar ACM in 2017 en wat gaat het onderzoek naar concurrentie tussen zorgverzekeraars opleveren? >
07 E-commerce: op naar een digital single market!
E-commerce en de gevolgen daarvan voor het mededingingsbeleid staan bij veel autoriteiten hoog op de agenda. >
08 Kansen en beperkingen in het aanbestedingsrecht
Gewijzigde Aanbestedingswet en rechtspraak leiden tot nieuwe kansen, maar ook nieuwe valkuilen, voor inschrijvers en aanbestedende diensten. >
09 Consumentenrecht: voor ACM en Europese Commissie blijft de klant koning
ACM blijft zich richten op de naleving van de consumentenregels door webwinkels. De Europese Commissie evalueert of een wijziging van het consumentenrecht nodig is. >

E-commerce onder de loep van Europese Commissie


In 2015 startte de Europese Commissie een sectoronderzoek ten aanzien van e-commerce. In de eerste helft van 2016 publiceerde de Commissie haar voorlopige bevindingen aangaande geo-blocking. In het eerste kwartaal van 2017 verwacht de Europese Commissie haar finale rapport te publiceren. Naar verwachting zal de Europese Commissie aansturen op extra maatregelen om e-commerce te stimuleren. Inmiddels is de Europese Commissie ook een aantal onderzoeken gestart op het gebied van e-commerce.

www.ecommercesectorinquiry.com

Maverick nieuws

Maverick Advocaten opnieuw bij beste kantoren van Nederland >

Maverick Advocaten versterkt zich met twee ervaren advocaten >

Maverick Advocaten is verhuisd en stijgt naar grote hoogte >

Zorginkoop 2018 in 12 stappen naar een goed contract >

Meer blogs op onze website >

Maverick Advocaten is het boutique advocatenkantoor in Nederland dat zich exclusief toelegt op het mededingingsrecht, economische regulering en het consumentenrecht.

Ga naar onze website >

Maverick Advocaten N.V.

Barbara Strozzilaan 360
1083 HN Amsterdam

T: +31 20 238 20 00
www.maverick-law.com

 

Informatie

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met ons op:

Bas Braeken

T +31 20 238 20 01
M +31 6 11 592 679

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853