Bas Braeken

Bas Braeken is advocaat en is gespecialiseerd in het (Europees) mededingingsrecht. Hij heeft daarnaast een bijzondere focus op gereguleerde markten (zoals telecom, media, post en pakketten, fintech, energie en mobiliteit).

Bas staat tal van ondernemingen bij op het gebied van kartels en invallen, fusiecontrole, distributiestelsels, samenwerkingsvormen en staatssteun. Zo vertegenwoordigde hij een partij in de kartelprocedure die heeft geleid tot het vooralsnog enige arrest van het Europees Hof van Justitie in een Nederlandse kartelzaak. Hij heeft ervaring op het gebied van interne onderzoeken (forensic investigations) en geeft regelmatig compliance-trainingen.

Bas is als mededingingsadvocaat betrokken geweest bij diverse omvangrijke overnames, zowel bij de Europese Commissie als bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Hij treedt op voor zowel de fuserende partijen als voor derde partijen (klagers). Bas heeft een actieve rol gespeeld in complexe (vaak tweede fase) goedkeuringstrajecten zoals PostNL/Sandd, Vodafone/Ziggo, Ziggo/Liberty, T-Mobile/Tele2, KLM/Martinair, Holland Pharma/FACO en KPN/Tiscali.

Daarnaast is Bas een erkend specialist op het gebied van gereguleerde sectoren. Hij adviseert en procedeert voor cliënten in gereguleerde sectoren op het gebied van AMM-aanwijzingen, schaarse vergunningen en toegangs- en prijsregulering. Hij heeft op dit gebied onder meer Sandd en T-Mobile (zie ook) bijgestaan in diverse zaken op het gebied van aanmerkelijke marktmacht en toegangsverplichtingen.

Bas heeft cliënten vertegenwoordigd in meer dan honderd procedures op het gebied van zowel het (Europees) mededingingsrecht als op het gebied van economische regulering. Hij heeft ervaring in civiele en bestuursrechtelijke procedures, ten overstaan van zowel Nederlandse als Europese rechterlijke instanties. Bas heeft een uitstekend trackrecord. Zo won hij belangrijke civiele mededingingsrechtelijke procedures voor onder meer T-Mobile, Canal+ en Prijsvrij (zowel op het gebied van misbruik van machtspositie als het kartelverbod). Ook boekte hij successen in diverse AMM-procedures bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

Bas heeft recentelijk aan de volgende zaken gewerkt:

 • Drie prejudiciële procedures bij het Hof van Justitie, over de uitleg van artikel 101 VWEU (het kartelverbod), de rol van Europese aanbevelingen in de telecomsector en tariefregulering in de postsector;
 • Bijstaan van een onderneming in een beroepsprocedure tegen een boetebesluit naar aanleiding van een vermeende kartelzaak;
 • Bijstaan van schaatsers Mark Tuitert, Niels Kerstholt en sportersvakbond EU Athletes als derde partijen in de beroepsprocedure bij het Gerecht tegen de beschikking van de Europese Commissie over de toelatingsregels van de International Skating Union (ISU);
 • Bijstaan van Eredivisie Media & Marketing (Fox Sports) als derde partij in een beroepsprocedure van KPN en CAIW naar aanleiding van een besluit van ACM over de exploitatie van de Eredivisie voetbalwedstrijden;
 • Verdediging van Fapricela in een kartelschadeprocedure (follow-onkartelzaak) naar aanleiding van het (vermeende) spanstaalkartel;
 • Advisering over samenwerkingen tussen leveranciers en distributeurs, waaronder MFN- en "best price"-afspraken en e-commerce.

Bas wordt al jarenlang aanbevolen vanwege zowel zijn expertise op het gebied van het Europees mededingingsrecht als zijn kennis van de telecom- en mediasector. Hij staat genoemd in prestigieuze advocatengidsen als Legal 500 en Chambers and Partners. In 2018 won Bas een Client Choice award voor "excellence in client service". Ook was hij in 2018 de enige Nederlandse partner die door Who's Who werd verkozen tot Future Leader op het gebied van het Europees mededingingsrecht.

 • "he is very knowledgeable and gives practical and hands-on advice, while another source lauds his ability to "think outside the box." (Chambers, 2019)
 • "an outstanding reputation for EU competition and telecoms regulatory litigation" (Chambers, 2019)
 • “He is well-respected in his field; he is able to effortlessly earn the trust of his clients” (Client Choice, 2018)
 • “He has a very sharp legal mind; he has excellent analytical skills.” (Client Choice, 2018)
 • "highly intelligent" (Legal 500, 2017)
 • "litigation specialist" (Legal 500, 2016)
 • "pragmatic, reliable and very creative" (Legal 500, 2016)
 • "can translate legal questions into a business perspective" (Chambers, 2015)
 • "He is well informed, hands-on and practical" (Chambers, 2013)

Hij heeft talrijke publicaties in vakbladen op zijn naam staan. Daarbij is hij een vaste medewerker van het tijdschrift Markt & Mededinging en gastdocent mededingingsrecht aan de Universiteit van Utrecht en Universiteit Leiden.

Bas is één van de oprichters van Maverick Advocaten N.V. Hiervoor werkte hij bij onder meer Allen & Overy (Amsterdam en Brussel) en Stibbe.

Bas Braeken
T +31 20 238 20 01
M +31 6 11 592 679

Contact

Bas Braeken

T +31 20 238 20 01
M +31 6 11 592 679